Léčba lymfedému


Základem léčby je kombinovaná fyzikální terapie:

Komplexní fyzikální léčba má dvě fáze:

  • fáze redukce otoku zahrnuje manuální lymfodrenáž, která je doplněna presoterapií
    – 1x denně, bandážování (denně), speciální cvičení s kompresí.
    Tato fáze trvá většinou 4-6 týdnů.
  • fáze udržovací – zahrnuje nošení elastického návleku, cvičení a 2 – 4x v měsíci manuální a přístrojovou
    lymfatickou drenáž.

Léčbu lymfedému vede, kontroluje a o délce trvání rozhoduje lékař MUDr. Josef Král - internista.

Léčba je prováděna dle stanovených standardů - schválené postupy Lymfologické společnosti.

Vlastní terapii vykonávají sestry nebo fyzioterapeuté s lymfologickým kurzem pořádaným NCONZO
(Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů) v Brně.
POZOR !!! Neléčený lymfedém může vést k fibrotizaci (zvazivovatění podkoží), zatuhnutí postižené končetiny,
úspěšnost léčby se tak značně snižuje.

Léčba lymfedému je v našem zařízení hrazena pojišťovnami: 

Lymfedém ruky
před zahájením léčby :  po skončení léčby :