Mechanická neboli přístrojová drenáž

Měla by navazovat na manuální mízní lymfodrenáž – nebo by jí mělo vždy
minimálně předcházet uvolnění regionálních mízních uzlin.
Mechanickou neboli přístrojovou drenáž provádíme pomocí programovatelného přístroje Lymfoven 14K, na který se připojí speciální návleky na horní nebo dolní končetinu a zvolí se dle typu otoku příslušný kompresní program.
Návleky jsou tvořeny systémem navzájem se překrývajících komor, tyto komory se plní pod tlakem 25 - 50mmHg.

 

Účelem tohoto přístroje je napomáhat správnému odtoku lymfy z tkání.
Přístrojová drenáž v léčbě lymfedému musí manuální lymfodrenáž
pouze doplňovat, ne ji nahrazovat.